409_20 Roma Polgárjogi Esték

20. század hangja archívum adattár

409_20 Roma Polgárjogi Esték

 

A Roma Polgárjogi Esték c. beszélgetéssorozatban azok a polgárjogi aktivisták, művészek, politikusok vettek részt, akik fontos szerepet játszottak, játszanak a roma politika intézményesülésében. Az ő élettörténeteiken keresztül kerülnek bemutatásra a rendszerváltás előtti és utáni roma politika legfontosabb eseményei és intézményei. Fiatal roma értelmiségiek kérdéseire válaszolva mesélnek a nyolcvanas évek mozgalmairól, a klubéletről, a kilencvenes években formálódó polgárjogi mozgalmakról, a szegénység, a kirekesztettség és a diszkrimináció elleni küzdelmekről, a politikai döntésekben való részvételről, a mindenkori politikai hatalommal való viszonyukról. A gyűjtemény szabadon hozzáférhető és kutatható. Kutatás időpontja: 2012 – 2013. Kutatás vezetője: Kóczé Angéla. Interjúalanyok: Berki Judit, Zsigó Jenő, Szentandrássy István, Setét Jenő, Osztolykán Ágnes, Orsós Anna, Orsós János, Mohácsi Erzsébet, Kállai Ernő, Izsák Rita, Horváth Aladár, Hegyesiné Orsós Éva, Daróczi Ágnes, Choli Daróczi József, Bernáth Gábor, Csongor Anna, Derdák Tibor, Szőke Judit, Havas Gábor, Kertesi Gábor, Szuhay Péter, Pánczél Márta. Kutatás résztvevői: Bogdán Mária, Neményi Mária, Junghaus Tímea, Rácz Tibor, Szirmai Norbert, Fleck Gábor, Szegedi Dezső. Kutatás helyszíne: Budapest – Roma Parlament. Alkalmazott módszer: interjúzás. Dokumentumok típusai: interjúátirat, videó felvétel. Dokumentumok száma: 288.

Sorozatok ezen gyűjteményen belül