409_15 Munkáséletmód kutatás

20. század hangja archívum adattár

409_15 Munkáséletmód kutatás

 

Közel 1200, Budapest különféle gyáraiban dolgozó ember került lekérdezése az 1970-es évek közepén zajló ún. életmód kutatásban. A gyűjteményben egy személyhez négy dokumentum tartozik: 1.) strukturált életút interjú, melynek érdeklődése középpontjában a kulturális fogyasztási szokások és a mindennapi élet állnak; 2.) az életút interjú kivonata, melyben olyan alapvető információk szerepelnek az interjúalannyal kapcsolatban, mint annak életkörülményei, szülői háttere, iskolázottsága vagy a kulturalizáció mértéke; 3.) kérdőív, melyet kifejezetten az alany társadalmi háttere, iskolai háttere, jövedelme, lakhatási helyzete érdekel; 4.) a kérdőív és az interjú narratív összehasonlító elemzése az interjúer által. A gyűjtemény kutatási engedéllyel hozzáférhető és kutatható. Kutatás finanszírozója: MTA Szociológiai Kutatóintézet. Dokumentumok száma: 630 db.

Sorozatok ezen gyűjteményen belül