409_19 Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor gyűjteménye

20. század hangja archívum adattár

409_19 Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor gyűjteménye

 

Az Alternatív életstratégiák c. kutatás fókuszában olyan személyek állnak, akik az alapvetően haszonelvű, pénz-, és piacorientált, individualista, a siker és a gazdaságilag mérhető teljesítmény kultuszával jellemezhető társadalmi mainstreamhez képest bármilyen szempontból alternatív életstratégiát, gondolkodásmódot képviselnek. A mintába került személyek igen különböző módon voltak „alternatívok”; egymással is erősen alteráló modelleket, értékrendeket, életmintákat képviseltek. A kutatás időpontja: 2007-2011, finanszírozója pedig az MTA Szociológiai Kutatóintézete. A kutatás résztvevői: MOME hallgatók, míg helyszíne Budapest. Alkalmazott módszer: interjúzás. Dokumentumok száma: 101 db.

Sorozatok ezen gyűjteményen belül