409_24 Síklaki István gyűjteménye

20. század hangja archívum adattár

409_24 Síklaki István gyűjteménye

 

(1) A Nyelv és szociálpszichológia c. kutatásban a kandidátusi disszertáció és tézisei mellett – 10 különböző írást olvashatunk, amely a szociálpszichológus szemszögéből vizsgálja pl. a nyelvhasználat egyes elemeit, a szövegértelmezés lehetőségeit, a kommunikációs automatizmusokat. (2) A Kommunikációs módszertan c. kutatásba módszertani tanulmányok találhatóak. Ezek közül szociológiatörténeti szempontból is figyelemreméltóak: A drog prevenció, a Kommunikációs és interakció a pedagógiában. A terápiás interjú, mint verbális kommunikáció, vagy a The language of Deception and Manipulation című írások. De ugyanitt olvasható többek között egy érdekes alkalmazott kutatási előtanulmány, amely megrendelésre készült a vegyi üzemekkel kapcsolatos környezeti kockázatok lakossági kommunikációjáról, melyben közérthetően érvel a prevenció és a lakosság nyílt kommunikációjú felkészítése mellett. A társszerző: Marián Andor volt. (3) A Pártok és értékek c. kutatásban a hazai pártokról, ideológiai trendekről, értékekről szóló 15 tanulmány és előadás anyag olvasható. A direkt pártpolitikai törekvések bemutatásától a politikai diskurzus szerepének és társadalmi befolyásának elemzésén át a hatalom szociálpszichológiájáig terjed a skála. Ugyanitt találhatunk írásokat, a rejtett ideológiákról, a közbeszédről, a demagógiáról, a korrupcióról és a nyilvánosság és a manipuláció természetéről. (4) Az Oktatás c. kutatásban az oktatással, pedagógiai irányzatokkal kapcsolatos dolgozatok találhatók, döntően a konfliktus és kezelése, az internet és az oktatás, az iskola vonatkozásában. Egy teljes felmérés anyaga általános iskolai tanulók tantárgyi ismereteiről, attitűdjeiről, az iskola és a szülők kölcsönös elvárásairól vagy a pénz szerepéről a generációk életében.

Sorozatok ezen gyűjteményen belül