409_40 Letenyei László gyűjteménye

20. század hangja archívum adattár

409_40 Letenyei László gyűjteménye

 

Letenyei László közgazdász, szociológus és antropológus a multidiszciplináris társadalomtudományok elkötelezett híve. Főbb kutatási területei a kulturális- és a gazdasági antropológia, a településkutatás, illetve a kutatásmódszertan, jellemzően alkalmazott módszerei a kapcsolatháló-elemzés, a mentális térképezés és a vizuális antropológia. Az 1990-es évektől fogva végez falukutatást, antropológiai terepmunkát, foglalkozik a korrupció társadalmi beágyazottságának vizsgálatával, a roma integráció kutatásával, mentális térképezéssel, nyelvtájkép-kutatással. Módszertani kézikönyve mellett kulturális antropológia egyetemi jegyzetét is több nyelven kiadták. Munkájában előszeretettel használ filmes technikákat, ötvözve a társadalomkutatás és a képi megjelenítés eszközeit. A 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhelyben letétbe helyezett portréfilmjei egy nagyobb sorozat első öt elemét alkotják.

A „Magyar szociológus életutak – portréfilmgyűjtemény” sorozatban Letenyei olyan hazai szociológusokkal, antropológusokkal és demográfusokkal készít életútinterjúkat, akik gazdag életművel rendelkeznek és vállalják a kamera előtti beszélgetést. A sorozat eddigi interjúalanyai Lengyel György, Kuczi Tibor, Sik Endre, Sárkány Mihály és Tóth Pál Péter, akikkel 2020-2021 folyamán készültek a beszélgetések. Letenyei egy személyben az interjúk készítője és a filmek rendezője. A felvételek több operatőr és vágó közreműködésével készültek, a nyersanyag szerkesztése mindig az interjúalany szoros együttműködésével történik. A kutatók és a nagyközönség számára nem a teljes felvételek, hanem a késztermékek állnak rendelkezésre és tekinthetőek meg az archívumban. A gyűjtemény 5 darab, egyenként 14-68 perc hosszú videóinterjút tartalmaz.

Sorozatok ezen gyűjteményen belül

Elemek a gyűjteményen belül