409_05 Kamarás István gyűjteménye

20. század hangja archívum adattár

409_05 Kamarás István gyűjteménye

 

A pályaképet jól reprezentálja a letétbe helyezett (digitalizált) dokumentáció, amely tartalmilag öt részre bomlik:

(1) Júdások vagy Péterek: Az összefoglaló cím alatt 345 dokumentum található. Ebből 258 fájl összesen 225 személlyel felvett alapinterjút tartalmaz. Témáik: a papi élet nehézségei, a társtalanság, a pályaelhagyás okai és következményei. Kamarásnak ez a kutatása egy nagyobb, a katolikus fiatalok vallási mozgalmaira (1949-1961) vonatkozó vizsgálatba illeszkedik. Kamarás (és munkatársai) az interjús kutatásban szociográfiai módszerekkel közelít a papi élet témájához, melyet „religiográfia” elnevezéssel illet. A beszélgetések nyomán számos publikáció készült.

Kapcsolódó publikációk:

Kamarás István (1992) Júdások vagy Péterek? Budapest: Egyházfórum, http://mek.oszk.hu/13100/13148/13148.pdf

Kamarás István (1992) Ipiapi atya levelei. Budapest: Zászlónk Stúdió, Szent Gellért Egyházi Kiadó

(2) Bázisközösségek (kisközösségek): 155 közösségre kiterjedő, csoportonként min. 3 fővel történő beszélgetések gyűjteménye. Az 1986-tól ciklikusan 1990-ig tartó kutatásból több publikáció született. Az algyűjteményben jegyzetek és résztanulmányok is helyet kaptak. Az összesen 607 tételes témablokkban döntően interjúk (292 db), illetve feldolgozatlan kéziratok és beszélgetésrészletek találhatók, melyek összehasonlításra, másodelemzésre alkalmasak.

Kapcsolódó publikációk:

Kamarás István (1993) Íme, az ember! Budapest: Szent Gellért Egyházi Kiadó, Országos Közoktatási Intézet

Kamarás István, Makk Katalin, Varga Csaba (1993) Kagylózene. Budapest: Szent Gellért Egyházi Kiadó

Csizmadia Ervin (1988): Vezérlő életelvek keresése. Párbeszéd a vallásról Kamarás István szociológussal. In: Napjaink, 26:1:18-19.

(3) Lelki gyakorlatok összefoglaló címet viseli az olvasói levelekből, levelezésből (részben gépi, részben kézírásos) beszámolókból, feljegyzésekből és 8 db interjúból álló sorozat, amelynek hátterében az 1976 és 1986 közötti nagymarosi ifjúsági találkozók eseményei állnak. A dokumentumok (összesen 123 db lett digitalizálva) a Lelkierőmű Nagymaroson (1989) című könyv előkutatási anyagai. Ismertség szempontjából ez az algyűjtemény Kamarás István szakmai pályafutásának csúcsa, olyan kutatás anyagait tartalmazza, amelyhez maga is gyakran visszanyúl forrásként.

Kapcsolódó publikációk:

Kamarás István (1989) Lelkierőmű Nagymaroson (religiográfia). Budapest, http://mek.oszk.hu/13100/13172/13172.pdf

(4) A Megtérés elnevezésű algyűjteményben interjúkban rögzített egyéni életutakat, gyónási feljegyzéseket, lelki gyakorlati szövegtöredékeket találunk, szám szerint összesen 12 tételt.(5)  Az irodalmi művek befogadás-vizsgálatának 15  tételét tartalmazó blokkban kérdőíves felmérés eredményeit ismertető és ahhoz kapcsolódó jegyzetek találhatók, amelyek az ifjúsági szórakozási és kulturális szokásokat vizsgáló, valamint könyvtárhasználó - döntően regényolvasók - körében végzett kutatásokból valók, kiegészülve Kamarás István résztanulmányaival. A kutatás szervesen kapcsolódott a könyvtárosok olvasási szokásait felmérő, 400 fős országos reprezentatív felvételhez. Kamarás István a regényolvasás mellett novellák és Örkény egypercesek megértésére vonatkozóan is jelentős recepciós feltáró munkát végzett.

Kapcsolódó publikációk:

Kamarás István (2002) Olvasó a határon. Budapest, Pont Kiadó, Savaria University Press, http://mek.oszk.hu/18100/18151/18151.pdf

Kamarás István (1981) Az olvasó munkások és az irodalom. Budapest: Táncsics, http://mek.oszk.hu/18000/18059/18059.pdf

Fogarassy Miklós, Kamarás István (1981) Olvasó a labirintusban (olvasásszociológiai kutatás középiskolások körében). Budapest: Tankönyvkiadó, http://mek.oszk.hu/18000/18049/18049.pdf

Kamarás István, Polónyi Péter (1970) Értelmiség, olvasás, könyvtár (kutatási jelentés a vidéki értelmiség körében végzett vizsgálatról). Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, http://mek.oszk.hu/18000/18064/18064.pdf

Kamarás István (1969) A munkások és az olvasás. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, http://mek.oszk.hu/18100/18129/18129.pdf

A gyűjtemény összesen 1101 darab digitalizált dokumentumból áll, ezeknek körülbelül a fele interjúk leirata.

Tari Örs Lehel. "Kamarás István gyűjteményének bemutatása." socio.hu 2017/1.

Sorozatok ezen gyűjteményen belül