409_21 Szilágyi Júlia és Pető Katalin gyűjteménye

20. század hangja archívum adattár

409_21 Szilágyi Júlia és Pető Katalin gyűjteménye

 

Szilágyi Júlia és Pető Katalin gyűjteménye

Az MTA – Soros Alapítvány Társadalomtudományi Kuratóriuma 1986-1987 folyamán ösztöndíjjal támogatta „A hosszantartó és vitális veszélyeztetettséget jelentő társadalmi diszkrimináció hatása a túlélők gyermekeinek lelki életében” című kutatást, amely második generációs holokauszt-túlélők sajátos lelki problémáit, illetve az átörökített traumát igyekezett feltárni, elsősorban orvosi, pszichológiai megközelítéssel. A kutatócsoport vezetője Szilágyi Júlia pszichiáter, tagjai Cserne István és Pető Katalin szintén pszichiáterek, valamint Szőke György irodalmár volt. Szilágyi, Pető és Cserne, akik a nyolcvanas években együtt vettek részt pszichoanalitikus képzéseken, gyakorló pszichiáterként dolgoztak. A megmaradt kutatási dokumentációban nem említik, de egyéb közléseikből tudható, hogy az önanalízisük során tudatosult problémák segítették őket a pácienseik pszichés tünetei mögött meghúzódó családtörténeti események feltárásában és megértésében. A motivációk tehát részben hasonlók lehettek, mint Erős Ferenc és Kovács András zsidó identitás témájú kutatásánál („Zsidó identitás a holokauszt után született generáció körében”): a kutatók saját zsidóságukkal akartak tisztába kerülni. Ugyanakkor fontos különbség, hogy Szilágyiék orvosi praxisuk során is találkoztak holokauszt által traumatizált emberekkel és a családi traumát megörökölt, a háború után született fiatal felnőttekkel.

Collection of Júlia Szilágyi and Katalin Pető

During 1986-1987, the Hungarian Academy of Sciences and the Soros Foundation's Board of Trustees for Social Sciences supported with a grant the research entitled "The effect of long-term and vitally threatening social discrimination on the mental life of the children of survivors", which sought to explore the specific mental problems of second-generation Holocaust survivors and the inherited trauma, primarily from a medical and psychological point of view. The research group was led by psychiatrist Júlia Szilágyi, its members were psychiatrists István Cserne and Katalin Pető, and writer György Szőke. Szilágyi, Pető and Cserne, who had received psychoanalytic training together in the eighties, worked as practicing psychiatrists. It is not mentioned in the available research documentation, yet it is clear from their other communications that the problems they became aware of during their self-analysis were helpful in uncovering and understanding the family history events behind the psychological symptoms of their patients. The motivations could therefore be partly similar to those of Ferenc Erős and András Kovács in their research on Jewish identity ("Jewish identity among the generation born after the Holocaust"): the researchers wanted to come clean about their own Jewishness. At the same time, an important difference is that during their medical practice Szilágyi and her colleagues encountered both people traumatized by the Holocaust and young adults born after the war who inherited family trauma.

Sorozatok ezen gyűjteményen belül