409_07 Örkény Antal gyűjteménye

20. század hangja archívum adattár

409_07 Örkény Antal gyűjteménye

 

Örkény Antal szociológus, az MTA doktora, az ELTE Társadalomtudományi Kar egyetemi tanára. Legfontosabb kutatási területei: társadalmi igazságosságérzet, generációs igazságosság, köznapi nemzettudat és identitás, tizenévesek politikai szocializációja és multikulturális beállítódása, a Kárpát-medence interetnikus viszonyai, kisebbség és többség együttélése a régióban, migrációs potenciál a Kárpát-medencében, nagyvárosi bevándorló csoportok politikai és társadalmi integrációja, etnicitás és előítéletek, a rendőrök beállítódásai a romákkal szemben, gondolkodtató közvélemény-kutatás a magyarországi roma kisebbségről, sikeres roma életutak és a romák társadalmi integrációja. “… amikor foglalkozni kezdtünk az ötvenes évek kínálta nagy karrierekkel és mobilitási pályákkal, azt hittük, mindez már történelem. De hamar kiderült, hogy a szakérettségi emléke ma is szélsőséges indulatokat ébreszt az egykori hallgatókban. … Hogyan látják önmagukat és hogyan látnak minket? Erre kerestük a választ, amikor közel tíz éve hét volt szakérettségissel elmeséltettük az életüket. Azóta sok év elmúlt, a megkérdezettek és saját életünk is megváltozott. De amikor elővettük újra az akkori magnószalagokat, beszélgetéseink még izgalmasabbnak tűntek. És ma, amikor ismét önvallomásra bírjuk néhányukat, nemcsak a történelemre, de a mára és benne önmagunkra is kíváncsiak voltunk. … “ (részlet a Káderek c. könyv bevezetőjéből, 5. oldal) A 80-as, majd a 90-es évek elején, Magyarországon zajló kutatás eredménye az 1991-ben megjelent Káderek című könyv. A kutatás vezetői Kovács M. Mária és Örkény Antal. A kutatás során készült interjúknak csupán töredéke (6 db) került bele a könyvbe. Az archívum tulajdonába került gyűjtemény tartalmaz meg nem jelent interjú részleteket, interjú töredékeket is, illetve szerves részét képezi maga a könyv. A gyűjtemény 21 db interjúból és a Káderek c. könyvből áll.

Sorozatok ezen gyűjteményen belül