409_16 Erős Ferenc gyűjteménye

20. század hangja archívum adattár

409_16 Erős Ferenc gyűjteménye

 

Please scroll down for the English language description.

Erős Ferenc gyűjteménye

Erős Ferenc (1946-2020) szociálpszichológus, a pszichológia tudományok kandidátusa, az MTA doktora. Az MTA Pszichológiai Kutatóintézetében végzett kutatómunkája mellett tanított budapesti, pécsi és szegedi felsőoktatási intézményekben. Főbb kutatási területei a társadalmi traumatizáció, a holkauszt-trauma, az emlékezet, az identitás és a transzgenerációs folyamatok, az előítélet és a társadalmi diszkrimináció szociálpszichológiája, valamint a pszichoanalitikus szociálpszichológia elméleti és történeti kérdései. Több szakmai és közéleti folyóirat főszerkesztője, szerkesztője (pl. Thalassa, Imágó Budapest, Magyar Pszichológiai Szemle, BUKSZ, Journal of European Psychoanalysis), számos könyv és tanulmány szerzője.

Collection of Ferenc Erős

Ferenc Erős (1946-2020) is a social psychologist, candidate of psychological sciences, doctor of the Hungarian Academy of Sciences. In addition to his research work at the Psychological Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, he taught at the universities of Budapest, Pécs and Szeged. His main research areas are social traumatization, especially concerning the Holocaust, its memory, related identities and transgenerational processes; furthermore, the social psychology of prejudice and discrimination; and the theoretical and historical issues of psychoanalytic social psychology. Erős was editor-in-chief of several professional and public journals (e.g. Thalassa, Imágó Budapest, Magyar Pszichológiai Szemle, BUKSZ, Journal of European Psychoanalysis), and author of numerous books and articles.

Sorozatok ezen gyűjteményen belül